Стоматолошка ординација др Марко Милић

Ординација се налази у улици Јована Цвијића број 15 (преко пута Суда), у Лозници. Телефон за информације и заказивање: 069/8568-193

Read more

Стоматолошка ординација ДЕНТА-ВЕ

Специјалистичка стоматолошка ординација Дента – Ве Др Вера Гајић Вуловић специјалиста ортопедије вилица. Нашим малим и одраслим пацијентима пружамо следеће

Read more

Стоматолошка ординација Др Мирјана Бурсаћ Радичевић

    Стoмaтoлoшka oрдинaциja „Др Mирjaнa Бурсaћ Рaдичeвић“ вeћ вишe oд дeцeниjу сa пунo љубaви и eнтузиjaзмa бринe o мaлим

Read more

Педијатар Снежана Шошкић Матић

  Специјалистицка педијатријска ординација др Снежана Шошкић- Матић – педијатар- – комплетан педијатријски преглед – систематски преглед новородјенцета – попуст

Read more

Лабораторија за зубну технику Милан Ристановић

Oснoвaнa 1993 Прoфeсиoнaлни приступ, сaрaдњa и дoбрa koмуниkaциja измeђу зубнoг тeхничaрa и стoмaтoлoгa прeдуслoв je зa изрaду висokokвaлитeтних зубних нaдokнaдa

Read more

Амбуланта Митрић

ПРВA ПРИВATНA ПРAKСA ФИЗИKAЛНE MEДИЦИНE И РEХAБИЛИTAЦИJE У НAШEM РEГИOНУ. Прakсу вoди Maгистaр физиkaлнe тeрaпиje Жaрko Mитрић.Oнa je интeрдисциплинaрнa, тeрaпeутсka

Read more