Рентген кабинет Канинус

    Врши сва снимања из области стоматологије. Потпуно дигиталозована опрема брза и љубазна услога са коректним ценама. Од априла

Read more

Лабораторија за зубну технику Милан Ристановић

Oснoвaнa 1993 Прoфeсиoнaлни приступ, сaрaдњa и дoбрa koмуниkaциja измeђу зубнoг тeхничaрa и стoмaтoлoгa прeдуслoв je зa изрaду висokokвaлитeтних зубних нaдokнaдa

Read more

ОРЛ ординација Ојданић

ОРЛ ОРДИНАЦИЈА ОЈДАНИЋ – ЛОЗНИЦА Др Миљан Ојданић оториноларинголог- аудиолог ОРЛ ПРЕГЛЕД АУДИОМЕТРИЈА ТИМПАНОМЕТРИЈА АЛЕРГО ТЕСТ ИСПИТИВАЊЕ ВРТОГЛАВИЦА СЛУШНИ АПАРАТИ

Read more

Специјалистичка интернистичко-кардиолошка ординација Др Вукотић

Специјалистичко интернистичка-кардиолошка ординација са ултразвучном дијагностиком Др Вукотић У ординацији ради Др Драган Вукотић интерниста кардиолог Могу се урадити следећи

Read more

Стоматолошка ординација „Др Маријета“

  Стоматолошка ординација “ Др Маријета“ врши све врсте стоматолошких услуга: – Лечење зуба – Поправка и пломбирање зуба најквалитетнијим

Read more

Стоматолошка ординација Др Мира Мишић и Др Филип Мишић

  Наћиће те нас у самом центру града преко пута Општине у Карађорђевој бр.6. Радимо од 11:00 до 19:00. Наш

Read more