КОНТАКТ


Удружење приватних доктора и здравствених радника Лозница

Гоце Делчева 14 15300 Лозница

ПИБ 108339733

Т.Р. 275-0010222605614-20

Можете нас контактирати директно на office@privatneordinacijeloznica.rs