О удружењу

 


Удружење приватних доктора и здравствених радника Лознице је струковна, добровољна, невладина организација у коју су учлањени доктори медицине, стоматологије и здравствени радници запослени у приватном здравству, са циљем заштите професионалних, економских и других интереса приватних доктора и здравствених радника, унапређењем и развојем приватне праксе, као и развојем здравствене заштите и права пацијената.

У оквиру нашег портала поред адресара свих ординација наших чланова можете видети дeлaтнoст рaдa, дokтoрe спeциjaлистe, kao и дeтaљну прeзeнтацију свojих услуга прeглeдa, диjaгнoстиke и лeчeњa бoлeсти. Свака ординација објављиваће неограничен број образованих чланака у разним рубрикама које ће бити отворене. Уколико се ваша ординација не налази овде а желели би сте, можете нас контактирати на емалл адресу office@privatneordinacijeloznica.rs

Поштоване колеге придружите нам се и увећајте бројност нашег удружења.