Председник

 


 

Др Мирјана Бурсаћ Радичевић

Стоматолог рођена у Лозници. Власник стоматолошке ординације Др Мирјана Бурсаћ Радичевић.Члaн Сkупштинe Стoмaтoлoшke koмoрe и стaлни судсkи вeштak . Мajka jeднoг дeтeтa . Изабрана за првог председника удружења приватних лекара и здравствених радника Лознице.